Najnowsze wiadomości klubowe

W związku z zimowymi feriami dzieci i młodzieży, w porozumieniu z kierownictwem Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. uzgodniliśmy, że w najbliższe dwa piątki tj. 17 i 24 stycznia br. klub będzie nieczynny. W tym okresie dni klubowe to wtorki od godziny 6.00 do godziny 19.00.

Informujemy jednocześnie, że w najbliższy wtorek tj. 21 stycznia od godziny 10.00, na prośbę kierownictwa DK „Chemik”, dla kolonistów ferii zimowych zorganizujemy pokaz łączności na pasmach KF i UKF, a także lokalne zawody radioorientacji sportowej. W akcji tej weźmie udział Jacek SQ9BEC, Józef SQ9FII i Tadeusz SP9HQJ. Zapraszamy również innych członków i sympatyków do wsparcia tej inicjatywy.

A ostatnio wiele dzieje się w naszym klubie. W ostatni dzień klubowy tj. 14 stycznia odwiedził nasze klubowe progi Honorowy Prezes klubu Eugeniusz SP9IIA,

Czytaj dalej

Świąteczne życzenia

Po raz ostatni w tym roku spotykamy się w klubie we wtorek tj. 17 grudnia br.
W związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz z Nowym Rokiem klub będzie nieczynny. Następne spotkanie klubowe odbędzie się 3 stycznia 2010 roku. W tym dniu w siedzibie Oddziału dyżurował będzie prezes Śląskiego OT PK Marek SP9HTY.
Z okazji Świąt życzymy członkom, sympatykom naszego klubu, a także członkom Waszych rodzin zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020. Oby Nowy 2020 Rok był dla naszego środowiska bardziej łaskawy w zakresie propagacji i oby poprawiły się warunki do uprawiania krótkofalarskiego hobby. A klubowi życzymy powodzenia na dalsze lata.

Zarząd klubu SP9KJM

Klubowe wieści

Warto wiedzieć, że w klubie SP9KJM istnieją dwie sekcje zainteresowań tj.:

  1. Sekcja łączności, gdzie pasjonaci radia mogą wyżywać się na falach radiowych prowadząc liczne łączności z krótkofalowcami polskimi i z całego świata. Jest to doskonała okazja do doskonalenia znajomości języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego – to rodzaj bezpłatnej korepetycji językowej. Zwolennicy telegrafii i technik cyfrowych przy użyciu komputera też mają tu okazję do wyżycia się.
  2. Sekcja strzelecka prowadzona przez Józefa SQ9FII, w której pasjonaci strzelectwa mogą doskonalić swoje umiejętności w ramach strzelania z broni wiatrówkowej. Być może nie wszyscy wiedzą, że nasza przedstawicielka klubowa Monika Chromik dzięki treningom w naszym klubie uzyskała tytuł Mistrza Śląska, jak też Mistrza Polski w zakresie strzelania z broni wiatrówkowej. W dni klubowej sekcję tę odwiedzają uczniowie klasy mundurowej LO im. Śniadeckiego w Siemianowicach Śl. doskonaląc swoje umiejętności strzeleckie. Co jakiś czas odbywają się tu okolicznościowe zawody strzeleckie.
Czytaj dalej