Pracowity tydzień dla klubu SP9KJM

Ubiegły tydzień był bardzo pracowity dla działaczy klubu SP9KJM. Nasi aktywiści klubowi odbyli spotkanie w Zarządzie Miejskim LOK w Siemianowicach, gdzie podjęto kilka ważnych decyzji co do przyszłych zamierzeń klubowych, w tym w zakresie przygotowań do uroczystości 60.lecia istnienia klubu. W ostatni dzień klubowy tj. w piątek 15 marca br. nasz klub odwiedziło kilku znanych na Śląsku krótkofalowców, w tym Janek SP9IFV, Waldek SP9KQV, Jacek SQ9BEC i Sebastian SP9TDA. Podjęliśmy szereg decyzji w sprawie dalszego zaktywizowania działalności klubowej, a zwłaszcza dokonaliśmy uzgodnień w sprawie przygotowań do uroczystości 60.lecia istnienia naszego klubu. Po chwilowym zastoju klub zaczyna tętnić życiem, co nas wszystkich cieszy.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Latest

Informacja na temat drugiego wydania monografii pt. „Historia klubu SP9KJM”

Historia klubu SP9KJM

Kilku kolegów i sympatyków, nie tylko siemianowickiego klubu łączności SP9KJM, od pewnego czasu namawiało mnie do napisania drugiej części Historii Klubu SP9KJM. Tą drogą dziękuję szczególnie Marcinowi SP9RCN ( byłemu członkowi klubu SP9KJM ) i paru innym kolegom, którzy przekonywali mnie do napisania części drugiej monografii. Dodaję, że pierwsze wydanie mojej monografii poświęconej temu klubowi miało miejsce w 2009 roku, tj. w związku z 50.leciem tego klubu. Od tego czasu minęło 10 lat i na przestrzeni tego czasu w klubie miało miejsce wiele znaczących wydarzeń. Nastały inne czasy i nie tylko siemianowicki klub musi sobie radzić w obliczu nie tylko trudności finansowych, ale również wielu biurokratycznych barier. Część naszych Kolegów opuściła nasze krótkofalarskie szeregi przechodząc w krainę wiecznych DX-ów (dla niewtajemniczonych : schodząc z ziemskiego padołu), a w międzyczasie koledzy ci zasłużyli się nie tylko dla siemianowickiego klubu, ale również dla środowiska krótkofalowców i lokalnej społeczności. Ulegając namowom kolegów, zdecydowałem się na napisanie drugiej części mojej monografii. Dodatkowym i znaczącym impulsem dla mnie był fakt, że w tym roku klub SP9KJM obchodzić będzie swoje 60.lecie i w moim przekonaniu byłby to grzech zaniechania z mojej strony, gdybym nie podzielił się informacjami, jakie udało mi się zebrać o klubie w ciągu ostatnich 10 lat.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Latest

Narada w klubie SP9KJM

W ostatnią środę tj. 20 lutego br. klub nasz odwiedził Marek SP2NNO, który od wielu lat zamieszkuje w Katowicach i na dobre zadomowił się na Śląsku. Marek jest wierny swojemu znakowi i nie ma zamiaru zmieniać numeru okręgu. W gronie aktywu klubowego tj. prezesa klubu Eugeniusza SP9IIA, skarbnika SQ9FII, Jacka SQ9BEC i Tadeusza SP9HQJ, pełniącego obowiązki sekretarza klubu odbyła się narada robocza w sprawie zaktywizowania działalności klubu SP9KJM na najbliższe miesiące i lata. Każdy z dyskutantów przedstawił swoje propozycje, sugestie i uwagi. Cenne uwagi przedłożył Marek SP2NNO, które zostaną niebawem wdrożone w życie. A należą do nich : rozbudowa systemu antenowego, naprawa i udoskonalenie urządzeń, prace konstrukcyjne, doskonalenie operatorskie między innymi poprzez udział w krótkofalarskich zawodach krajowych i zagranicznych, a także wyjazdy w teren, gdzie klubowicze poza integracją będą mieli możliwość doskonalenia operatorskiego w warunkach polowych. Dyskutanci opowiedzieli się za organizowaniem wspólnie z Zarządem Oddziału Terenowego PZK w Katowicach wiosennego spotkania integracyjnego w najbliższej okolicy. Dyskutowano również na temat powołania na szczeblu Oddziału krótkofalarskich struktur zarządzania kryzysowego. W tej ostatniej sprawie trwają rozmowy i ustalenia konsultacyjne, a dalsze decyzje nastąpią po najbliższym spotkaniu z prezesem OT 06 PZK w Katowicach Markiem SP9HTY. Wachlarz omawianych spraw jest dość rozległy i nie sposób je wszystkie tu wymienić. Wszystkie te działania mają na celu ożywienie działalności klubu i mamy nadzieję, że przy współpracy Kolegów uda się nam osiągnąć zaplanowane cele.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Latest

Grzegorz SP9QLF SK

1 lutego 2019 r. zmarł Grzegorz Neumann SP9QLF, członek klubu SP9KRT w Piekarach Śl., a później klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl.. Pogrzeb Ś. P. Grzegorza odbył się 8 lutego br. na Cmentarzu Komunalnym w Bytomiu, gdzie Zmarłego pożegnali Koledzy z klubu SP9KJM. Grzegorz był pogodnym i uczynnym Kolegą. Cześć Jego pamięci.

Info : Tadeusz SP9HQJ.

Zaszufladkowano do kategorii Latest