Stanowisko PZK w sprawie przeprowadzenia egzaminów przez organizacje krótkofalarskie

     Być może nie wszyscy członkowie klubu, ale również krótkofalowcy w kraju nie wiedzą, że jest przygotowywana ustawa – Prawo komunikacji elektronicznej. Szczegóły w tej sprawie znajdują się na stronie: https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4689. Dotychczas wiele spraw dotyczących naszego środowiska było unormowane w wielu aktach prawnych np. w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Przepisy proponowanej ustawy tj. Prawo komunikacji elektronicznej normują nasze sprawy w jednym akcie prawnym. Konsultacje w sprawie tej proponowanej ustawy trwały do 28 sierpnia br. i PZK, podobnie jak inne stowarzyszenia, w tym dniu przesłało oficjalne stanowisko PZK. 10 września br. odbyły się, zapowiedziane wcześniej, warsztaty w sprawie doprecyzowania stanowisk. W imieniu Prezydium ZG PZK w warsztatach tych przeprowadzonych drogą elektroniczną wziął udział sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR. Stanowisko PZK w kwestii powierzenia egzaminów na licencje nadawcze organizacjom pozarządowym jest zbliżone do stanowisk innych polskich stowarzyszeń krótkofalarskich. Krótko mówiąc: PZK stoi na stanowisku, że egzaminy mogą odbywać się za pośrednictwem organizacji krótkofalarskich podobnie jak jest to w ARRL. Ale cała logistyka dotycząca egzaminów nadal powinna pozostać w gestii UKE – mam tu na uwadze sprawę przetwarzanie danych osobowych, sprawę prowadzenia dokumentacji itd. Zatem wg koncepcji nie tylko PZK, rola egzaminatora sprowadzałaby się jedynie do umożliwienia kandydatowi na krótkofalowca zapewnienia komputera z odpowiednim oprogramowaniem, a kandydat odpowiadałby na pytania w wylosowanym zestawem pytań przygotowanym przez UKE. Egzaminator, podobnie jak egzaminator na prawo jazdy, przeprowadziłby egzamin praktyczny, a potem komplet dokumentów przekazałby do UKE. Zatem cała biurokracja związana z wydaniem uprawnień należałaby do UKE.

Poniżej tekst stanowiska PZK przekazanego 10 września br. w czasie warsztatów.

Czytaj dalej