Najnowsze wydarzenia klubowe

Ostatni tydzień to ważne wydarzenia dla naszego klubu. I tak 29 lutego br. o godz. 12.00 w Centrum Promocji Kultury w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 2 odbyła się inauguracja obchodów 90.lecia Polskiego Związku Krótkofalowców, w której uczestniczył prezes klubu Tadeusz SP9HQJ, pełniący jednocześnie obowiązki wiceprezesa PZK ds. sportowych. W ramach tej uroczystości, poza częścią oficjalną (przemowy, wyróżnienia i odznaczenia) znalazły się 3 ciekawe prezentacje tj.:

  1. “Geneza ruchu radioamatorskiego w Polsce” – mgr Tomasz Ciepielowski, SP5CCC.
  2. Wystąpienie “Moja 50-tka w eterze” – dr Adam Nogaj, SP5EPP.
  3. Prezentacja, połączona z wystawą, “Sprzęt na jakim pracowali krótkofalowcy w okresie 90 lat PZK” – mgr Bogdan Szkudlarek, SP3LD.

Szczegółowe informacje w sprawie tej uroczystości ukażą się w następnym komunikacie.

Czytaj dalej