Informacja nie tylko dla członków i sympatyków klubu SP9KJM

Poniżej przedstawiam fragment stopki redakcyjnej miesięcznika „Krótkofalowiec Polski”, z treści którego wynika, że w lutym br. powierzono mi obowiązki redaktora naczelnego tego miesięcznika. Marcowe wydanie miesięcznika ukazało się pod redakcją Piotra SP2JMR, który wdrożył mnie w niuanse dotyczące redakcji pisma, natomiast kwietniowe wydanie odbyło się już pod moim kierownictwem. Jak napisałem w słowie wstępnym, nie zamierzam wprowadzać rewolucyjnych zmian w zakresie redagowania miesięcznika, lecz rzetelnie informować Czytelników o sytuacji panującej w PZK. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do wszystkich odwiedzających stronę klubową SP9KJM – bądźcie łaskawi przekazywać mi informacje o ciekawych wydarzeniach krótkofalarskich różnego typu, jakie są Waszym udziałem. Mogą to być informacje o działaniach klubowych, oddziałowych i o zasięgu centralnym. Wiem, że wiele dobrego dzieje się w mikołowskim klubie SP9PKS i czekam zatem na ciekawe informacje. Wiele ciekawych przedsięwzięć ma miejsce w bielskim klubie SP9KAT (np. wyprawy) – przekazujcie mi informacje, a ja będę to publikował na łamach naszego miesięcznika. Moje namiary są powszechnie znane.

Z krótkofalarskim vy 73 – Tadeusz SP9HQJ

Zaszufladkowano do kategorii Latest

Pozwolenie radiowe dla klubu SP9KJM

Dziś z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie otrzymaliśmy najbardziej aktualne Pozwolenie Radiowe Nr DC.WML.5101.962.29019.2 z dnia 15.03.2019 r. – ważne na 10 lat tj. 15 marca 2029 r., które prezentujemy poniżej. Po uruchomieniu anten niebawem przystąpimy do pracy w eterze i  będziemy słyszani na pasmach radiowych w łącznościach krajowych i  zagranicznych, a także w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Informacja: Zarząd klubu.

Zaszufladkowano do kategorii Latest