Klubowe wieści

Warto wiedzieć, że w klubie SP9KJM istnieją dwie sekcje zainteresowań tj.:

  1. Sekcja łączności, gdzie pasjonaci radia mogą wyżywać się na falach radiowych prowadząc liczne łączności z krótkofalowcami polskimi i z całego świata. Jest to doskonała okazja do doskonalenia znajomości języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego – to rodzaj bezpłatnej korepetycji językowej. Zwolennicy telegrafii i technik cyfrowych przy użyciu komputera też mają tu okazję do wyżycia się.
  2. Sekcja strzelecka prowadzona przez Józefa SQ9FII, w której pasjonaci strzelectwa mogą doskonalić swoje umiejętności w ramach strzelania z broni wiatrówkowej. Być może nie wszyscy wiedzą, że nasza przedstawicielka klubowa Monika Chromik dzięki treningom w naszym klubie uzyskała tytuł Mistrza Śląska, jak też Mistrza Polski w zakresie strzelania z broni wiatrówkowej. W dni klubowej sekcję tę odwiedzają uczniowie klasy mundurowej LO im. Śniadeckiego w Siemianowicach Śl. doskonaląc swoje umiejętności strzeleckie. Co jakiś czas odbywają się tu okolicznościowe zawody strzeleckie.
Czytaj dalej

Najnowsze wydarzenia klubowe

Ochłonęliśmy już po ostatniej uroczystości 60-lecia klubu, jaka odbyła się 16 października br. w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. i przystąpiliśmy do zwykłej pracy klubowej. Stwierdzić jednak  należy, że informacja o tym wydarzeniu podana była na stronie siemianowickiego portalu „Reporterskim okiem”, w Komunikacie PZK i ukaże się również w grudniowym wydaniu „Krótkofalowca Polskiego”, jak też w pierwszym numerze w 2020 roku kwartalnika ZG LOK „Czata”. Przed nami wiele zadań, ale uporu i konsekwencji działania nam nie brakuje. Dobrze, że mamy tak wspaniały zespół klubowy, który wytacza coraz śmielsze zadania.

Czytaj dalej